dongfeng

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu. Bồn phun nước rửa đường 5 khối được thiết kế đóng mới trên nền xe cơ sở là Hino FC9JESW. Hino …